Izrada krovišta – glavni elementi krova

Krov je jedan od najbitnijih elemenata svake kuće, i svakog objekta, i čuva je. Krov je izložen svim vanjskim utjecajima i zato je kvalitetno krovište, ispravno odabran i izrađen krov vrlo važno za svaku građevinu.

Bitno je napomenuti da su za krovopokrivačke materijale i vrstu krova propisani odgovarajući nagibi krova. Krov je složen i kompleksan građevinski zahvat i zahtijeva stručnost u svakoj fazi izrade.

 

Vrste krovova:

  • Kosi krov

Konstrukcija kosog krova određena je tlocrtom objekta, oblikom krova, nagibom krova i namjenom uporabe krovnog prostora. Kosi krovovi uglavnom imaju nagib 30-60°, naročito ako je krovni pokrivač crijep.

  • Ravni krov

Ravni krovovi se izvode na ravnim drvenim stropnim konstrukcijama ili na ravnim masivnim najčešće betonskim stropovima. Pod ravnim krovovima podrazumijevamo krovove malog nagiba, od 3% do 10%. Ravni krovovi mogu biti prohodni i neprohodni, ovisno o tome hoće li krovna površina biti korištena ili ne. Prohodni krovovi mogu se koristiti kao parking prostor, terase, itd.

 

Elementi krova

Svaki krov, neovisno o vrsti, ima neke osnovne elemente koji se moraju poštivati pri gradnji ili njegovoj obnovi. Osnovni bitni elementi krova su: krovna konstrukcija, krovni pokrivač, izolacijski sloj te završni elementi.

Krovna konstrukcija nosi cijeli krov i njegov je nosivi dio. Poput zidova, i krovna konstrukcija može biti masivna (od pune opeke, armiranog betona) ili sačinjena od linearnih elemenata (drvene, metalne ili betonske rešetke, itd).

Izolacijski sloj krova je sistem termo i hidroizolacije. On može biti postavljen u, iznad ili ispod krovne konstrukcije. Izolacija krovnih kosina ili ravnih krovova osigurava ugodno stanovanje. Ona sprečava prekomjerno grijanje ljeti i osigurava zimi ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. Izolacija služi i za zadržavanja vlage i oštećenja krovne konstrukcije.

Krovni pokrivač je vanjski dio krova koji štiti konstrukcija, ali i cijeli objekt od vanjskih utjecaja. Krovni pokrivač mora biti siguran i potpuno postojan na vremenske uvjete, i otporan na vatru. Pokrivač može biti šindra, crijep, lim, itd.

Završni elementi se odnosi na zadnje detalje izgrađenog krova, a koji se odnose na sistem odvodnje kišnice, zaštite dimnjaka te estetske elemente.

Izbor cijelog krovnog sistema, njegovog oblika, materijala je vrlo širok. Svakako na taj izbor će utjecaji uobičajeni stilovi gradnje za podneblje u kojem živite, dostupnost materijala na tržištu i naravno cijena izrade krovišta. Informirajte se i prepustite izradu krovišta u prave ruke jer krov čuva vašu kuću.